Comparison of Electrical Impedance Tomography and Intracranial Pressure during Dehydration Treatment of Cerebral Edema, 2019

Journal Publication
 • Yang, Bin
 • Li, Bing
 • Xu, Canhua
 • Hu, Shijie
 • Dai, Meng
 • Xia, Junying
 • Luo, Peng
 • Shi, Xuetao
 • Zhao, Zhanqi
 • Dong, Xiuzhen
 • Fei, Zhou
 • Fu, Feng

Date: 2019

Journal: NeuroImage: Clinical

ISSN: 2213-1582

Volume: 23

Page/Paper Number: 101909

DOI: 10.1016/j.nicl.2019.101909