Respiratory Muscle Endurance Training with Normocapnic Hyperpnoea for Patients with Chronic Spinal Cord Injury: A Pilot Short-Term Randomized Controlled Trial, 2019

Journal Publication
  • Xi, Jianing
  • Jiang, Hongying
  • Zhang, Na
  • Wang, Jianjun
  • Zhang, Bin
  • Cao, Hongli
  • Yang, Bo
  • Frerichs, Inez
  • Möller, Knut
  • Zhao, Zhanqi

Date: 2019

Journal: Journal of Rehabilitation Medicine

ISSN: 1651-2081

Volume: 51

Issue: 8

Pages: 616-620

DOI: 10.2340/16501977-2572