Abnormal Pulmonary Function in Early Parkinson’s Disease: A Preliminary Prospective Observational Study, 2022

Journal Publication
 • Zhang, Chenxi
 • Deng, Jia
 • Li, Yi
 • Niu, Guangyu
 • Li, Mingna
 • Zhang, Bin
 • Wang, Jianjun
 • Liu, Yanling
 • Fang, Boyan
 • Xi, Jianing
 • Jiang, Hongying
 • Zhao, Zhanqi

Date: 2022

Journal: Lung

ISSN: 1432-1750

Volume: 200

Issue: 3

Pages: 325-329

DOI: 10.1007/s00408-022-00533-2