Two regional ventilation–perfusion patterns of lung consolidation assessed by electrical impedance tomography and ultrasound, 2022

Journal Publication
  • Wang, Na
  • He, Huaiwu
  • Long, Yun
  • Liu, Dawei
  • Wang, Qianling
  • Jiang, Jing
  • Xue, Yuechuan
  • Yuan, Siyi
  • Chi, Yi
  • Zhao, Zhanqi

Date: 2022

Journal: Critical Care

Volume: 26

Issue: 1

Pages: 1-4

DOI: 10.1186/s13054-022-04235-2